Skip to main content
 • Konsultacja

dr hab. n. med. Aleksandra Szczawińska-Popłonyk

Przyjmuje czwartek 14:30 – 18.00
Umów wizytę

Dr hab. n. med. prof. UMP Aleksandra Szczawińska-Popłonyk – immunolog kliniczny, immunolog dzieci i młodocianych Poznań, absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od początku pracy lekarza związana z Kliniką Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Szpitala im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Specjalista pediatrii (2004r) i immunologii klinicznej (2008r) z wieloletnim doświadczeniem w pracy klinicznej na oddziale szpitalnym przy łóżku chorego dziecka oraz w Poradni Immunologicznej. Pełni obowiązki wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie immunologii klinicznej na Wielkopolskę. Posiada tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Medycznego. Autorka licznych prac naukowych na temat wrodzonych niedoborów odporności, rozwoju odporności u dzieci oraz zaburzeń immunologicznych w aspektach klinicznych i immunodiagnostycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności, aktywnie działający na polu organizacji i poszerzania zakresu opieki nad pacjentami z wrodzonymi zaburzeniami odporności.

Specjalizuje się w:

 • wrodzone niedobory wytwarzania przeciwciał u dzieci i młodzieży (niedobór IgA, niedobór IgM, pospolity zmienny niedobór odporności CVID, niedobory podklas IgG)
 • przejściowe niedobory immunologiczne wieku dziecięcego
 • zespoły genetyczne związane z niedoborami odporności (trisomia 21, zespół mikrodelecji i mikroduplikacji 22q11.2, zespół CHARGE, ataksja-teleangiektazja, zespół hiper-IgE, zespół delecji 4p)
 • niedobory składowych układu dopełniacza
 • złożone zaburzenia odporności komórkowej i humoralnej
 • rzadkie wrodzone niedobory odporności (RASopatie, zespoły dysregulacji immunologicznej)
 • limfopenia i neutropenia u dzieci
 • zespoły gorączek nawrotowych
 • powikłania płucne wrodzonych zaburzeń odporności
 • wtórne niedobory odporności po leczeniu immunosupresyjnym
 • wrodzone i nabyte niedobory odporności związane z zakażeniami
 • kwalifikacja do profilaktyki przeciwinfekcyjnej w niedoborach odporności
 • kwalifikacja do szczepień ochronnych w stanach upośledzonej odporności

Wybierz specjalistę
dla dorosłych

Wybierz specjalistę
dla dzieci