Menu Zamknij

Kardiolog, Hipertensjolog

 • Konsultacja
 • Badanie
 • Leczenie
 • EKG, ECHO, HOLTER
 

Rejestracja online

Tel. 665 505 606

Przyjmuje: środa, 14:30 – 19:00

kardiolog

czytaj dalej

Dr n. med. Joanna Gawęcka, kardiolog Poznań, absolwentka Wydziału Lekarskiego I Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalistka chorób wewnętrznych (2008), specjalistka kardiolog (2014). Doktor nauk medycznych (2018) na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „ Wybrane funkcje układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym- obserwacja odległa”. Pracowała na Oddziale Kardiologiczno-Internistycznym Szpitala Wojewódzkiego ul .Juraszów 7/19 w Poznaniu, gdzie odbywała specjalizację z chorób wewnętrznych, następnie w Oddziale Internistycznym szpitala MSWiA w Poznaniu w zakresie posiadanej specjalizacji. Od 2010 r. tj. od rozpoczęcia specjalizacji z kardiologii do chwili obecnej – na stanowisku starszego asystenta, pracuje w Oddziale Klinicznym Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego na ul. Przybyszewskiego 49 w Poznaniu. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych zjazdach, kongresach, kursach z zakresu kardiologii a w szczególności z echokardiografii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society of Cardiology. Zdobyta szeroka wiedza z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii oraz wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy z Pacjentami na oddziałach szpitalnych i w gabinetach kardiologicznych pozwala mi na holistyczne podejście do całości procesu diagnostyczno-leczniczego u Chorego. Podczas konsultacji kardiologicznej wykonuje EKG oraz ECHO serca oraz zleca badanie Holter.

Specjalizuje się w:

 • choroba niedokrwienna serca (dusznica bolesna)
 • zawał serca i stany po zawale
 • omdlenia
 • niewydolność serca
 • zaburzenia rytmu (w tym częstoskurcze nadkomorowe i komorowe, migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków)
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia przewodzenia (bloki serca)
 • wady zastawkowe serca
 • zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia, hiperglicerydemia)
 • kardiomiopatia
 • ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz ocena przedoperacyjna pacjentów przed operacjami niekardiologicznymi
 • kwalifikacja chorych do ew. zabiegów inwazyjnych tj. koronarografia, angioplastyka, implantacja stymulatorów, ICD, CRT, ablacja zaburzeń rytmu serca

 

Rejestracja online

Tel. 665 505 606

Przyjmuje: czwartek, 16:00 – 19:40

kardiolog

czytaj dalej
Lek. Mateusz Obacz, kardiolog Poznań, absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista w zakresie kardiologii. Doświadczenie w pracy z pacjentem zdobywał w Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką we Wrocławiu, podczas pracy w SOR oraz innych placówkach pozyskując umiejętności w zakresie medycyny ogólnej.

Przez większość szkolenia specjalizacyjnego pracował na oddziale zaburzeń rytmu serca, gdzie pogłębiał wiedzę i doświadczenie w zakresie arytmologii, elektroterapii oraz diagnozowaniu i leczeniu omdleń. Specjalizuje się również w dziedzinach obejmujących inne choroby serca. Zawodowo interesuje się elektrofizjologią i elektroterapią. Podczas konsultacji kardiologicznej wykonuje EKG oraz ECHO serca oraz zleca badanie Holter.

Specjalizuje się w:

 • zaburzenia rytmu serca, arytmia
 • choroba niedokrwienna serca
 • choroba wieńcowa
 • nadciśnienie tętnicze
 • stany pozawałowe
 • wady serca

 

Rejestracja online

Tel. 665 505 606

Przyjmuje: pon., środa, 10:00 – 13:00

hipertensjolog

czytaj dalej
Dr n. med. Robert Chyrek, hipertensiolog Poznań, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalista chorób wewnętrznych I stopnia (1999 r.) i II stopnia (2003 r.), specjalista hipertensjolog (2009 r.) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.

Pracował w Oddziałach Klinicznych Nadciśnienia Tętniczego (Szpital Kliniczny nr 1, ul. Długa 1/2 w Poznaniu), Klinice Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych (Szpital Kliniczny nr 1, ul. Szamarzewskiego 82/84) oraz w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej (Poradnie Kardiologiczne w Poznaniu i na terenie woj. wielkopolskiego, Poradnia Nadciśnienia Tętniczego i Poradnia Zaburzeń Metabolicznych). Starszy asystent w Klinice Nadciśnienia Tętniczego, Zaburzeń Metabolicznych i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (do 2010 r.). Rozprawa doktorska nt. „Zachowanie się białek ostrej fazy i profilów glikozylacji u otyłych hipertoników i chorych z otyłością prostą” (2004 r.) dotycząca m.in. białka CRP. Autor/współautor kilkudziesięciu prac i doniesień naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Wybrany przez Pacjentów Kardiologiem Roku w plebiscycie „Hipokrates Wielkopolski” w 2017 r., organizowanym przez „Głos Wielkopolski”. Zdobyte doświadczenie, zarówno w oddziałach klinicznych, jak i poradniach specjalistycznych umożliwia holistyczne spojrzenie na pacjenta i jego schorzenia. W ramach konsultacji wykonuje badanie spoczynkowe EKG, badanie echokardiograficzne (ECHO, TTE) oraz zleca badanie holterowskie (Holter EKG, Holter ciśnieniowy RR). Regularnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu kardiologii, hipertensjologii i chorób wewnętrznych.

Specjalizuje się w:

 • profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych (układu krążenia)
 • diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego, nadciśnienia tętniczego opornego i nadciśnienia wtórnego, nadciśnienia tętniczego w okresie ciąży, nadciśnienia towarzyszącego innym chorobom przewlekłym (cukrzycy, niewydolności nerek itp.)
 • choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa, stan po zawale serca)
 • niewydolność serca
 • wady serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia gospodarki lipidowej (m.in. wysokie stężenie cholesterolu, triglicerydów)

Wczytywanie…