Skip to main content
 • Diagnostyka
 • Terapia
 • Edukacja

mgr Zofia Kaczmarek

Przyjmuje czwartek, 16.00-19.00
sobota, 10.00-14.00
Umów wizytę

Mgr Zofia Kaczmarek, logopeda i neurologopeda Poznań. Studia logopedyczne ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast neurologopedię z elementami audiologii i foniatrii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Podczas studiów odbywała praktyki w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie na oddziałach Otolaryngologii i Neurologii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w publicznych placówkach oświatowych oraz w placówkach prywatnych zajmujących się dziećmi z niepełnosprawnością („Fundacja SUPERSPRAWNI”). Swoją wiedzę pogłębia na licznych kursach z zakresu neurodydaktyki oraz oligofrenopedagogiki. Wykonuje również zabiegi elektrostymulacji logopedycznej.

Specjalizuje się w:

w pracy z dziećmi:

 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna (w tym kwestionariuszem KOLD)
 • wady wymowy
 • za­bu­rze­nia­ mo­wy i ko­mu­ni­ka­cji,
 • wcze­sna in­ter­wen­cja lo­go­pe­dycz­na
 • dyslalia
 • alalia
 • zaburzenia mowy o typie afazji
 • afazja dziecięca
 • zaburzenia motoryki małej w obrębie aparatu mowy
 • elektrostymulacja logopedyczna

w pracy z młodzieżą i dorosłymi:

 • diagnoza logopedyczna i neurologopedyczna
 • logopedia artystyczna
 • afazja i dyzartia
 • zaburzenia mowy po udarze mózgu, porażeniach i w chorobach degeneracyjnych
 • jąkanie
 • elektrostymulacja logopedyczna

Wybierz specjalistę
dla dorosłych

Wybierz specjalistę
dla dzieci